صفحه اصلی arrow خانواده توآ arrow باشگاه های فعال arrow لیست باشگاهها ی فعال استان گلستان

لیست باشگاهها ی فعال استان گلستان

رضا احمدی: مسئول هماهنگی کونگ فوتوآ استان گلستان.شهرستان گرگان -09113712193 - زهرا کوشکی» نایب رئیس بانوان استان. شهرستان گرگان باشگاه آرمان - 09382354600 . علی اصغر حیدر پور: نایب رئیس آقایان استان . شهرستان کردکوی - 09363772908 . امید توسلی نیا: مسئول کمیته فنی استان - 09111703206 .بهزاد میرزایی: دبیر توآ استان .شهرستان گرگان باشگاه تختی .- 09113737100 . سهیل لیوانی: عضو کمیته فنی استان.شهرستان بندر گز - 09113733405 . سهیل گنجی: عضو کمیته فنی استان - 09127762388 . حسین کوهکن: مربی رسمی-شهرستان گرگان باشگاه خیابان امام رضا -09187542550 .قاسم بهرامی: مسئول کمیته داوران استان-شهرستان آزاد شهر - 09112721269 . حسن کاویانی کتویی: عضو کمیته فنی استان.- شهرستان علی آباد کتول- 09118752292 . ایوب شهمرادی: مربی رسمی-شهرستان مینودشت -09113769283 . عیسی تیموری: کمیته انظباطی استان-شهرسستان گرگان-09119711905 . سید محمد رحیمی: مربی رسمی-شهرستان کردکوی-09113777183 . محمد تجری: مربی رسمی-شهرستان علی آبا کتول-09113713198 . عباس مهقانی: مربی رسمی-شهرستان علی آبا کتول-09118703185 . سید محمدحسن مدنی: مربی رسمی-شهرستان گرگان باشگاه تختی-09117519631 . ادیب رضوانیان: عضوکمیته فنی استان-شهرستان گرگان باشگاه خیابان امام رضا -09111714423 . علی توسلی نیا : روابط عمومی استان-شهرستان گرگان باشگاه خیابان امام رضا -09115101344 . آبرودی: مربی رسمی-شهرستان گرگان باشگاه مسحد گلشن. در صورت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با مسئول سبک یا دبیر مربوطه به شماره همراه قید شده فوق تماس بگیرید. شماره دفتر : 09325695168

اوقات شرعی


استاد ناصر احمدی

آمار سایتوضعیت آب و هواپیوند هاتمام حقوق متعلق به فدراسیون کونگ فو توآ می باشد
راه اندازی شده توسط bpd.ir بهنگام پردازش داده ها