صفحه اصلی arrow خانواده توآ arrow باشگاه های فعال arrow لیست باشگاهها ی فعال استان گلستان

لیست باشگاهها ی فعال استان گلستان

رضا احمدی: مسئول هماهنگی کونگ فوتوآ استان گلستان.شهرستان گرگان -09113712193 - زهرا کوشکی» نایب رئیس بانوان استان. شهرستان گرگان باشگاه آرمان - 09382354600 . علی اصغر حیدر پور: نایب رئیس آقایان استان . شهرستان کردکوی - 09363772908 . امید توسلی نیا: مسئول کمیته فنی استان - 09111703206 .بهزاد میرزایی: دبیر توآ استان .شهرستان گرگان باشگاه تختی .- 09113737100 . سهیل لیوانی: عضو کمیته فنی استان.شهرستان بندر گز - 09113733405 . سهیل گنجی: عضو کمیته فنی استان - 09127762388 . حسین کوهکن: مربی رسمی-شهرستان گرگان باشگاه خیابان امام رضا -09187542550 .قاسم بهرامی: مسئول کمیته داوران استان-شهرستان آزاد شهر - 09112721269 . حسن کاویانی کتویی: عضو کمیته فنی استان.- شهرستان علی آباد کتول- 09118752292 . ایوب شهمرادی: مربی رسمی-شهرستان مینودشت -09113769283 . عیسی تیموری: کمیته انظباطی استان-شهرسستان گرگان-09119711905 . سید محمد رحیمی: مربی رسمی-شهرستان کردکوی-09113777183 . محمد تجری: مربی رسمی-شهرستان علی آبا کتول-09113713198 . عباس مهقانی: مربی رسمی-شهرستان علی آبا کتول-09118703185 . سید محمدحسن مدنی: مربی رسمی-شهرستان گرگان باشگاه تختی-09117519631 . ادیب رضوانیان: عضوکمیته فنی استان-شهرستان گرگان باشگاه خیابان امام رضا -09111714423 . علی توسلی نیا : روابط عمومی استان-شهرستان گرگان باشگاه خیابان امام رضا -09115101344 . آبرودی: مربی رسمی-شهرستان گرگان باشگاه مسحد گلشن. در صورت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با مسئول سبک یا دبیر مربوطه به شماره همراه قید شده فوق تماس بگیرید. شماره دفتر : 09325695168

رأی گیری

نظر شما در مورد سایت سبک ایران کونگ فو توآ چیست

نتایج

پیوند هاتمام حقوق متعلق به فدراسیون کونگ فو توآ می باشد
راه اندازی شده توسط bpd.ir بهنگام پردازش داده ها